کد مطلب : 8546 - تاريخ : شنبه 28 مرداد 1391 نسخه چاپی
رمزگشايي محققان از قدرت ضربات مشت «بروس لي‌»‌

پژوهشگران با استفاده از اسكن مغزي، قدرت ضربات مشت رزمي‌كاران را رمزگشايي كرده و دريافتند، شدت و قدرت ضربات مشت، ارتباطي به قدرت عضلاني نداشته و وارد كردن چنين ضرباتي به ساختار سيستم عصبي مغز مرتبط است.

به گزارش سبحان به نقل از ایسنا، بسياري بر اين عقيده هستند كه قدرت يك رزمي كار مانند «بروس لي» به عضلات قوي ورزشكار وابسته است؛ اما تحقيقات جديد نشان مي‌دهد كه در حقيقت توانايي عضلات براي وارد كردن چنين ضربات قوي مشت توسط ناحيه‌اي در مغز كنترل مي‌شود.

پژوهشگران كالج سلطنتي لندن با انجام اسكن مغزي، تفاوت در ساختار عصبي مغز 12 قهرمان كاراته به كمربند مشكي و 14 سال سابقه حرفه اي را با 12 ورزشكار همسال و غير حرفه‌اي مورد مقايسه قرار دادند.

اسكن مغزي بر روي دو گروه، ساختار ميكروسكوپي متفاوت را در برخي مناطق مغز نشان مي‌دهد و اين تفاوت در قشر سفيد مغز در بخشي به نام مخچه و قشر پره موتور كه مسؤول كنترل حركات هستند، روي مي دهد.

دكتر «اد رابرتز» سرپرست تيم تحقيقاتي تأكيد مي‌كند: كاراته كاران با كمربند مشكي قادر به انجام حركات هماهنگ و پي در پي ضربات مشت هستند؛ درحالي كه ورزشكاران مبتدي از اين توانايي برخوردار نيستند و به نظر مي رسد كه اين توانايي به اتصالات عصبي در مخچه مرتبط است كه باعث ايجاد هماهنگي دقيق حركات دست و تنه مي‌شود.

نتيجه اين پژوهش در مجله Cerebral Cortex منتشر شده است.