کد مطلب : 2 - تاريخ : جمعه 30 مهر 1389 نسخه چاپی
تماس با ما

نام نشريه : روزنامه سبحان

صاحب امتياز و مدير مسئول : سید ابوالحسن حقایقی  

قائم مقام مدیر مسئول: حمیدرضا جعفری نائینی 

دوره انتشار : روزنامه   

 20085273: ISSN شماره

محل انتشار : شیراز

تلفن : 32340040- 32340042-32341115                               نمابر: 32340041           

آدرس: شیراز-خیابان سی متری سینماسعدی-خیابان ذوالانوار شرقی- پلاک 231-ساختمان تابان- واحد14و13

          www.sobhannews.ir   :آدرس سایت

     info@sobhannews.irپست الکترونيکی :